Om Amtele

Nischade experter i över 50 år

Amtele Communication är ett agenturföretag inom RF & Mikrovåg samt testlösningar för tele och datanät med verksamhet i Norden och Baltikum som ägs av Amplex AB en del av Kamic gruppen. Våra leverantörer utmärker sig genom att vara teknikledare inom sitt område och finns representerade världen över.

Vi är stolt leverantör till företag inom telekommunikation, försvar, rymd, trådlös industri samt EMC/EMI, fordon- och flyg-industri. Låt oss visa vårt mervärde inom komponenter, instrument och system.

Amtele strävar alltid efter att leverera med hög kvalité och vill hjälpa dig som kund att bli framgångsrik. Genom vår kunskap inom RF, Mikrovåg, Fibernät, Transmissionsnät och dess synkronisering finns vi med er hela vägen.

 

En del av KAMIC Group

Amtele Communication är en del av affärsområde Electronics inom KAMIC Group, en privatägd företagsgrupp med bas i Sverige och med det gemensamma målet att vara en framstående leverantör av tekniska produkter och tjänster inom ett antal utvalda marknadsnischer.

I KAMIC Group ingår idag ett 40-tal bolag med egna etableringar i ett 15-tal länder i Europa, Asien och Nordamerika. Merparten av bolagen bedriver handels- och agenturverksamhet men inom koncernen finns också bolag med egen produktutveckling och tillverkning. Tillsammans har koncernbolagen en mycket bred kundbas. Till de viktigare kundssegmenten hör tillverkare och leverantörer inom telekom, industriautomation, kommersiella fordon, försvar, informationssystem och förnybar energi, samt även elinstallatörer och byggföretag. 

För mer information om KAMIC Group, besök gärna www.kamicgroup.com