Inmätning med OTDR i bägge riktningar

Vid inmätning med OTDR bör man mäta förbindelsen från bägge hållen för att få ett rättvisande resultat speciellt vid skarvning av olika fibertyper.
Här visar vi två olika sätt att göra detta på och få resultatet samlat i ett enda protokoll/rapport.
Det första har ju funnits sedan länge och kräver två instrument, ett i var ände “True bi-directional”.
Men den andra är en nyhet ; “Loopback”, och är mycket mer kostnadseffektivt då det endast kräver ett instrument.

    

Kontakta oss för mer information på info@amtele.se eller ring 08 556 466 00.