Försvarsindustri

Om du arbetar med radarsystem, EW-system, radiokommunikation eller avionik, så har vi de rätta komponenterna och systemen för din applikation. Flertalet av våra leverantörer är marknadsledande inom sina områden och har stor erfarenhet av militära system. Vi erbjuder alla typer av passiva och aktiva komponenter såväl ytmonterat, koax som vågledare.
Även kompletta system för radiokommunikation, transpondertest, signalspaning och radiounderhåll.