SRM-3006 EMF testning

Kontakta oss nu

Morgan

Morgan Hjelm

Jag arbetar med försäljning mot våra svenska kunder norr om Linköping. Jag sköter också försäljningen mot våra norska kunder. Jag ansvarar även för försäljningen av militära system för radiokommunikation, avionik och signalspaning.

+46 8 556 466 16
Stäng

Håkan

Håkan Nilsson

Jag arbetar med försäljning mot våra svenska kunder söder om Linköping. Jag sköter också försäljningen mot våra danska kunder. Jag sitter på vårt säljkontor i Göteborg.

+46 8 556 466 14
Stäng

Hans

Hans Svensson

Jag arbetar med försäljning mot våra Svenska och Norska kunder för hela vårt produktsortiment inom fiber & nätverkstest samt synkroniseringsutrustning.

+46 8 556 466 11
Stäng

Joachim

Joachim Hauser

Jag arbetar med försäljning mot våra Svenska och Norska kunder för hela vårt produktsortiment inom fiber & nätverkstest samt synkroniseringsutrustning.

+46 8 556 466 02
Stäng

SRM-3006 EMF testning

Komplett och lättanvänt testsystem, bestående av en basenhet och mätantenner, för detektering av fält och deras källor i frekvensområdet från 9 kHz till 6 GHz.

Frekvensselektivt handhållet system för mätning av fältstyrka för snabba och tillförlitliga säkerhetsbedömningar med t.ex. separat inspelning av mobilkommunikationskanaler från olika leverantörer och värsta fall utvärdering genom avkodning av styrsignaler i UMTS och LTE.

SRM-3006 har blivit etablerat som standardinstrument för dessa uppgifter. Det ger användaren automatiska utvärderingar som tar hänsyn till olika mänskliga säkerhetsstandarder direkt i instrumentet, tillsammans med en specificerad övergripande mätosäkerhet, vilket gör felbenägna och komplicerade beräkningar onödiga.

https://www.narda-sts.com/en/selective-emf/srm-3006-field-strength-analyzer/