Amtele växer och blir fler bolag

2017-05-09

Från och med 1 maj 2017 kommer verksamheten i Amtele bedrivas i två bolag.

Amtele Communication AB är säljbolaget för våra kunder inom RF & Mikrovåg, Militära kommunikations system och instrument för avionik och EMC.

Amtele Engineering AB är säljbolaget för Givare & Instrument, Vatten & Miljö samt vår kalibreringsverksamhet som är under stadig tillväxt.

Amtele Engineering har även förvärvat samtliga aktier i Kimo AB.
Kimo AB levererar komponenter och instrument inom område temperatur, fukt och flöde med verksamhet främst riktad mot den svenska verkstads och byggindustrin.
Kimo AB som kommer att forsätta drivas som ett fristående bolag kompletterar mycket väl Amtele Engineerings befintliga verksamhet och stärker både produktsidan och tjänsteområdet genom utökad kapacitet inom kalibrering och service. Kimo AB har 6 anställda och omsätter cirka 17 MSEK.

För mer information, kontakta Stefan Bengtsson, VD Amtele företagen, 08-556 466 00